ID 7049
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ???????,??????????! . s.hinami.n.s.k.20.1.5@gmail.com shi.n.am.i.n.s.k20.1.5@gmail.com sh.i.n.ami.n.sk.2.01.5@gmail.com s.h.i.n.a.m.i.n.s.k2.0.15@gmail.com s.hi.n.amins.k.20.15@gmail.com
Data e venies se barrieres 28/10/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 28/10/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves