ID 7036
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ??????????? ??? ??????! ?????????? ?????? ???????? ?????????????????? ???????????????? ??????. ???? ???????????"??? ???????? ??????" ???????? 15 ??? ?? ????? ???? ????????? ? ????????. ?? ????? ?????????? ??? ???????? ?????? ,????????????? ??????,???????????? ??????,????????????? ?????? ? ??????????????? ??????. ????? ????????? ?????????? ????????? https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing ? ?????????,????????? "??? ???????? ??????".
Data e venies se barrieres 13/10/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 13/10/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves