ID 7021
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ??????! ???? ?? ???? ?????? ??????? ????????, ? ????? ? ?????? ? ?????? ??????????? ???????????? ??????, ?????????? ???? ? Telegram ????? ??????????? Hi-Fi ??? ????????? ??????? ? ??????? ?????????? ? ???! ??? ?? ???? ??? ??? ??????, ??? ???????? ???????. ????? ????????, ????????, ????? ????? ??????? ???????? ??? ???? ???? ? ??????. ???? ???? https://t.me/HiFiPort
Data e venies se barrieres 26/09/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 26/09/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves