ID 7012
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ??? ?????? ?????? ????? ?? ??, ??? ??? ???????????? ???????, ???????? ?????? ??????, ????????? ?????????. ??????? ???????? ???? ???, ?? ?? ????????? ? ?????? ??????? ?????????. ?????? ?????? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ???? ??????!
Data e venies se barrieres 15/09/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 15/09/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves