ID 7005
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht online casino Pin Up https://pin-up-casino444.ru ?????? ?????? ??? ?? ??????????? ????
Data e venies se barrieres 29/08/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 29/08/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves