ID 6968
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ?????? ???????! ?????????? ?????? ???????? ??????? ?? ?????? ??? ???? ? ?????.???? ??????????? ??? «??????????» ???????? 10 ??? ?? ????? ???? ????????? ? ????????. ?? ????? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ?????,??????? ?????????? ???????????,??????? ?????? ?? ??????????? ??????,?????????? ????? ? ??? ? ?????????? ?????????? ?? ??????,? ??????????????? ???????? ? ??????????? ??????????? ????? ????????? ?????????? ????????? https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0 http://www.kinofilez.ru/index/8-100879 http://forums.pnwfahren.com/member.php?85261-Bogdancpp http://seowitkom.ru/index/8-43783 http://legfilm.ru/user/Bogdantsx/ http://vinochok-dnz17.in.ua/user/Bogdantzm/
Data e venies se barrieres 17/03/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 17/03/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves