ID 6964
Kategoria (mbushni fushat aktive) Mallrat
Kodi i TARIK 3602000000
Sektori 6, PRODUKTET E INDUSTRIVE KIMIKE APO TË INDUSTRIVE TË LIDHJEVE
Kapitulli 36, Eksplozivet; produktet piroteknike; shkrepset; lidhjet piroforike;preparatet e caktuara te djegshme
Kryetitulli 3602
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per Tranzit
Pala qe aplikon masat Sërbia
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres B - TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (Imports)
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht

Ne jemi kompani e licencuar per Import dhe shitje te Eksploziveve komercial(Importojme per Minjera te Trepces dhe Gurethyes).Shumicen e ketyre e produkteve i Importojme nga Kroacia dhe BE-ja dhe detyrohemi ti Importojme permes Malit te Zi sepse Serbia,as nuk lejon exportin e ketyre lendeve nga kompanite serbe per Kosove,por as nuk e lejon tranzitin e ketyre lendeve per ne Kosove,kjo po ndodh qe nga shpallja e Pavaresise se Kosoves me 2008!Kjo sjellje po na shkakton humbje te medha sepse na duhet te nxjerrim leje Tranzite extra ne Mal te Zi(qe kushton koxha shume dhe merr kohe gati nje muaj per nje tranzit) dhe transporti eshte shume i shtrenjte per shkak te gjatesise dhe rrezikshmerise se rruges!

Shpresojme te adresohet shqetesimi jone.

Me respekt

Betim Qerkini

 

Data e venies se barrieres 17/02/2008
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 28/02/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves