ID 6960
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ??????????? ??? ???? ? ???????! ?????????? ?????? ???????? ??????? ?? ?????? ??? ???? ? ?????.???? ??????????? ??? «??????????» ???????? 10 ??? ?? ????? ???? ????????? ? ????????. ?? ????? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ?????,??????? ?????????? ???????????,??????? ?????? ?? ??????????? ??????,?????????? ????? ? ??? ? ?????????? ?????????? ?? ??????,? ??????????????? ???????? ? ??????????? ??????????? ????? ????????? ?????????? ????????? https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0 http://alternatrips.gr/el/users/mihaelslp https://venomite-ps.com/forum/index.php?/topic/305-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD/ http://gym5.net/index/8-82027 http://heroes-tv.ru/index/8-107100 http://bd-server.com/user/Bogdannwf/
Data e venies se barrieres 19/02/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 19/02/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves