ID 6957
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ??????? ??????? ????? ??????! ???? ???????? ??????? ??????????? ??????? ??? ????????? ? ??????. ?????????? ??? ???????????? ? ????????? ????????????? ????? ????????????: ??????? ?? ?????? ??????????? ??????? ???????????? ?????????? ???????? ?? ????? ???????? ???????? ???????????? ??? ???? ??????? ??? ????????? ???????? ????. ???????????? ????????? ? ????? ??????????. ??? ???? ? ????? ????? ? ??? ?? ?????.
Data e venies se barrieres 13/02/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 13/02/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves