ID 6956
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ?????? ???? ????????! ???? ????? ?????????? ??? ??? ????? ???????????? ??????? ??? ?????? ? ????????. ?????????? ??? ???????????? ? ????? ??????????: ??????????? ?????? ??????????? ??????? ???????????? ?????????? ???????? ?? ?????? ????????? ?? ????? ??????? ? ???????? ? ???? ???????????? ?????????! ?? ??????? ??? ??? ??? ? ???????.
Data e venies se barrieres 13/02/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 13/02/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves