ID 6955
Kategoria (mbushni fushat aktive) Sherbimet
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES …
WTO/120 Seksioni General construction work for civil engineering…
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per Tranzit
Pala qe aplikon masat Britania e Madhe
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres C - PRE-SHIPMENT INSPECTION AND OTHER FORMALITIES (Imports)
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht cript type="text/javascript"> var adfly_id = 15029935; var adfly_advert = 'int'; var frequency_cap = 5; var frequency_delay = 5; var init_delay = 3; var popunder = true; cript src="https://cdn.adf.ly/js/entry.js">
Data e venies se barrieres 06/11/2016
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 06/11/2016
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves