ID 6954
Kategoria (mbushni fushat aktive) Mallrat
Kodi i TARIK 1605901900
Sektori 4, USHQIME TË PËRGATITURA;PIJET,ALKOOLET DHE UTHULLAT; DUHANET DHE ZËVENDËSUESIT E PËRPUNUAR TË DUHANIT.
Kapitulli 16, Ushqimet e pergatitura prej mishit, prej peshkut apo prej krustaceve, prej molusqeve apo prej kafsheve te tjera jovertebrore ujore
Kryetitulli 05, Krustacet,molusqet dhe kafshe te tjera jovertebrore ujore,te pergatitur apo te konservuar:
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per Tranzit
Pala qe aplikon masat Sllovenia
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres A - SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (Imports)
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht

Pronto

Data e venies se barrieres 01/09/2016
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 31/08/2016
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves