ID 7038
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ?????? ???? ????????! ?????????? ?????? ???????? ?????????? ???? ??? ?????? ??????? ??????? ?? ????. ??????????? ???????? ??? ???? ? ????????????? – ???????? ?????? ? ???????????? ?????? ????????? ???? ?? ????? ???????? ? ?????? ?????! ????? ????????? ?????????? ????????? ??? https://drive.google.com/file/d/12UGUi1eb4vB_-VAklwchUhrlKM8233go/view?usp=sharing ????????!
Data e venies se barrieres 14/10/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 14/10/2020