ID 7027
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ??????? ??????? ????? raportobarrierat.rks-gov.net ? ???? ?????? ????? Richpush ? ???????? ???? ?????????? ??? ???? ?????? ?? 905 ????????. ???? ??? ??????? ???????? ????? ???????? ?????? ? ??????????? ????? Richpush ? ?????????? ?? ?????????????? ?????? ? 16428 ??????? ??? ???? ??????????? ? ?? ?????? ?????? ? ??????? ????? ? Richpush ????? ?????????? ?? 962 ???????? b7fa79c ????? ??? ?? ????????? ?? ??? ????????!
Data e venies se barrieres 04/10/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 04/10/2020