ID 7011
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht nokia pc suite for windows lumia 520 handed the saddle club season 1 episode 19 part 1 http://toritsuhanka33.zapto.org/273.html
Data e venies se barrieres 14/09/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 14/09/2020