ID7035
Kategoria (mbushni fushat aktive)0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht??????? ??????? ????? ???????! ?????????? ?????? ???????? ?????????????????? ???????????????? ??????. ???? ???????????"??? ???????? ??????" ???????? 15 ??? ?? ????? ???? ????????? ? ????????. ?? ????? ?????????? ??? ???????? ?????? ,????????????? ??????,???????????? ??????,????????????? ?????? ? ??????????????? ??????. ????? ????????? ?????????? ????????? https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing ? ?????????,????????? "??? ???????? ??????".
Data e venies se barrieres13/10/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit13/10/2020